Kredietunie

Een Kredietunie is een coöperatie waarvan de leden op grond van hun beroep of bedrijf zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de coöperatie, die haar bedrijf maakt van het bij haar leden aantrekken van opvorderbare gelden en het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen aan haar leden ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van die leden.
 
Het is een ieder met zetel in Nederland (in beginsel) verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank N.V. verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van kredietunie.