Beleggingsmaatschappij en beleggingsfonds

Een beleggingsinstelling trekt gelden of goederen aan ter collectieve belegging teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen. Een beleggingsinstelling kan onderverdeeld worden in een beleggingsmaatschappij en een beleggingsfonds. Een beleggingsmaatschappij is een beleggingsinstelling met rechtspersoonlijkheid. Een beleggingsfonds heeft daarentegen geen rechtspersoonlijkheid. Vanwege het ontbreken van rechtspersoonlijkheid is een beleggingsfonds verplicht een bewaarder aan te stellen voor de bewaring van het collectieve vermogen van het beleggingsfonds ten behoeve van de deelnemers.

Open-end versus closed-end

Een beleggingsinstelling kan een open-end en closed-end karakter hebben. Het grootste verschil tussen een closed-end en een open-end beleggingsinstelling is dat een open-end beleggingsinstelling rechten van deelneming na uitgifte op verzoek van deelnemers ten laste van de activa weer inkoopt of terugbetaalt. Bij een closed-end beleggingsinstelling worden eenmaal uitgegeven rechten van deelneming niet meer ten laste van de activa ingekocht of terugbetaald.

Vergunningplichtig

Een aanbieder van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling is in beginsel vergunningplichtig. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de vergunningverlenende en toezichthoudende autoriteit. Op het moment dat er verhandelbare rechten van deelneming in een closed-end beleggingsinstelling worden aangeboden dan is er in in beginsel ook sprake van een aanbieding van effecten.