Bewaarder toezichthoudende rol

Bewaarders van beleggingsinstellingen zijn in beginsel vergunningplichtig. Met de inwerkingtreding van de AIFMD (Richtlijn 2011/61/EU) en ICBE-richtlijn (Richtlijn 2014/91/EU) is de rol van de bewaarder op wezenlijke onderdelen gewijzigd. De bewaarder is niet alleen meer juridisch eigenaar van het fondsvermogen en dienstverlenend, ,aar neemt ten behoeve van de beleggers in het fonds een toezichthoudende rol in.
 
BAIS Legal heeft veel kennis en ervaring met het adviseren van Nederlandse en buitenlandse beleggingsinstellingen die in Nederland participaties aanbieden.