Adviseren

Een adviseur is iemand die adviseert. Onder adviseren verstaat de Wet op het financieel toezicht het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten aan een bepaalde cliënt. Adviseren is in beginsel vergunningplichtig onder de Wft. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de vergunningverlenende en toezichthoudende toezichthouder op adviseurs.


  •