Financiële ondernemingen

BAIS Legal adviseert (inter)nationale financiële ondernemingen, uitgevende instellingen en operators van handelsplatformen en effectenafwikkelsystemen over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van het financieel recht en beursreglementen (zowel ter zake van financiële instrumenten als energie (inclusief CO2-emissierechten)). Banken, verzekeraars, financiële instellingen, clearinginstellingen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen (en hun beheerder en/of bewaarder) en financiele dienstverleners worden aangemerkt als financiële onderneming in de zin van de Wet op het financieel toezicht ("Wft"). Deze ondernemingen worden nader toegelicht op deze website.

Activiteiten zijn vergunningplichtig

Hoewel in Nederland de financiële onderneming zelf een vergunning dient aan te vragen, zijn het de activiteiten die vergunningplichtig zijn gesteld in de Wft. Een financiele onderneming kan (in beginsel) meerdere vergunningplichtige activiteiten verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bank die naast het aantrekken van opvorderbare gelden en het doen van kredietuitzettingen ook beleggingsdiensten verleent. Er dient ten aanzien van iedere (beoogde) activiteit beoordeeld te worden of deze door de betreffende onderneming mag worden uitgevoerd en of een vergunning vereist is dan wel een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Een belangrijk element van beleggingsdiensten is het financiële instrument. Ondernemingen worden echter steeds vindingrijker en producten complexer, waardoor het niet altijd meer eenvoudig is vast te stellen of er sprake is van een beleggingsdienst of bijvoorbeeld van een kansspel (zie de publicatie in het Tijdschrift voor Financieel Recht 2010, nr. 7/8: Een gokje wagen met een Contract for Difference?). BAIS Legal werkt daarom nauw samen met specialisten op het gebied van kansspelen en IT/internet recht.

Doorlopend toezicht

Is de vergunning eenmaal door de relevante toezichthouder DNB of de AFM verleend, dan dient de financiële onderneming zich doorlopend aan allerlei gedragstypische regels (toezichthouder AFM) en prudentiële regels (toezichthouder DNB) in de Wft te houden. Ook moeten financiële ondernemingen andere financiële (toezicht)wetgeving naleven, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977. Wij kunnen u over de toepassing, naleving en handhaving van deze wetgeving adviseren.

Kennis en ervaring

BAIS Legal heeft jarenlange ervaring met het adviseren van financiële- en beursgenoteerde ondernemingen en het begeleiden van deze ondernemingen in het (ondoordringbare) woud van regelgeving op de financiële markten. Het kantoor heeft bovendien goede contacten met de financiële toezichthouders. De oprichtster van BAIS Legal is eerst ruim tien jaar als bedrijfsjurist werkzaam geweest in de financiële markten alvorens zij de overstap maakte naar de advocatuur. Financiële ondernemingen ervaren deze ruime praktijkkennis en -ervaring als een belangrijke asset van het kantoor.