Hester Bais (mr./drs.)

Advocatenkantoor BAIS Legal is in 2010 als eenmanszaak opgericht door Hester Bais. Eind 2017 hebben Hester Bais en Maartje van der Beek, na een 4-jarige intensieve samenwerking als advocaat, de stoute schoenen aangetrokken en gezamenlijk een nieuw kantoor opgericht, BAIS Legal B.V. BAIS Legal richt zich op professionele (financiële) ondernemingen en staat in beginsel geen consumenten bij.

Hester heeft rechten en economie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Daardoor kan zij haar juridische adviezen (mede) baseren op haar (bedrijfs) economische kennis en inzicht. In tegenstelling tot menig jurist heeft zij een goed begrip van de financiële balans van een onderneming, doorziet zij de opbouw van gestructureerde financiële producten, begrijpt zij gecompliceerde (OTC) derivaten en kan ze als sparringpartner meepraten over juridische vereisten voor- en consequenties van financieringen of bedrijfsovernames. Ook heeft zij goede kennis van- en ruime ervaring met risk management, corporate events en operationele systemen. Al tijdens haar studie was Hester geïnteresseerd in de financiële wereld en onderzocht in 1996 als stage- en afstudeeropdracht voor een corporate finance & strategy consultancy de (on)mogelijkheid van een beursgang voor betaald voetbalorganisaties. Na haar studie is zij als bedrijfsjurist gestart bij een zogenaamde derivaten clearing member en is ruim tien jaar als jurist in de financiële wereld werkzaam geweest (bij onder meer ING, AFM en NYSE Euronext, waarbij zij op basis van een SLA tevens werkzaam was voor LCH.Clearnet en Euroclear). In die functies heeft zij ook veel internationale ervaring opgedaan.

Als bedrijfsjurist maakte Hester veelvuldig gebruik van de diensten van de grote, gerenommeerde zuidaskantoren. Daarbij bekroop haar bijwijlen het gevoel dat zij zelf de advocaat aan het opleiden was. Ook miste ze soms betrokkenheid en passie, hetgeen zij zelf juist zo belangrijk vindt. Zij besloot daarom in 2007 de overstap naar de advocatuur te maken (als senior associate bij respectievelijk een internationaal kantoor, Hogan Lovells LLP en een Nederlands proceskantoor, Spigthoff N.V.). Hester heeft dus zelf jarenlang ervaring opgedaan met zowel het inwinnen als het leveren van extern, kwalitatief hoogwaardig juridisch advies. Zij weet dus als geen ander wat een cliënt verwacht en mag verwachten van zijn advocaat.

Naast advocaat is Hester ook sinds januari 2017 ook (bezoldigd) lid van de Raad van Toezicht van de AVROTROS, sinds juni 2019 (onbezoldigd) lid van het Bestuur van Stichting Petje af Amersfoort en sinds november 2019 (bezoldigd) lid van de raad van commissarissen van de elektronischgeldinstelling Intersolve Payments.

Vanaf september 2015 tot en met augustus 2016 heeft Hester als (bezoldigd) lid van de externe Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA onderzoek gedaan naar de financiële positie, de financiering en huisvesting van de UvA. Deze commissie werd ingesteld na de ‘maagdenhuisbezetting’ door studenten om onderzoek te doen naar de financiële situatie en de huisvesting van de UvA. De commissie is ingesteld met instemming van de pre-commissie die was samengesteld uit studenten. De bijdrage van Hester was vooral gericht op de treasury functie, de externe financiering, kostprijs hedge accounting en de rentederivatenportefeuille van de UvA. De commissie heeft alle feiten in afzonderlijke ‘feitenrapporten’ opgenomen, die zijn gepubliceerd. Deze feiten zijn uiteindelijk in het eindrapport “Bouwen aan wetenschap” verwerkt.
 
Begin 2018 heeft Hester de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders van de Wagner Group afgerond en mag zij zich gecertificeerd toezichthouder/commissaris noemen.

Maartje van der Beek (mr.)

Maartje is sinds 2011 werkzaam als advocaat. Zij heeft, voordat ze samen met Hester BAIS Legal B.V. heeft opgericht, 7 jaar in loondienst gewerkt. Maartje adviseert en procedeert over diverse uiteenlopende onderwerpen, maar met name over bancaire aangelegenheden en ingewikkelde financierings- & zekerhedenvraagstukken. Daarbij kan gedacht worden aan rentederivaten, het opzetten financieringsconstructies, het verstrekken en/of uitwinnen van zekerheden, LMA documentatie, factoring, sale and leaseback constructies en het verstrekken en/of beëindigen van krediet. 

Maartje is in staat om (zeer) complexe vraagstukken snel te doorgronden. Haar hart gaat pas echt snel kloppen als het moeilijk wordt en geen enkel probleem is haar te ingewikkeld. In haar vrije tijd struint ze met plezier door nieuwe jurisprudentie. Haar (actuele) kennis op het gebied van zekerheden en insolventierecht is uitmuntend. In 2017 heeft Maartje de Grotius specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden cum laude afgerond. Ook heeft zij ruim 5 jaar als (waarnemend) curator gewerkt. In dat kader heeft zij de CPO specialisatieopleiding tot curator (cijfer 8,1 gemiddeld) afgerond. Op dit moment is Maartje weliswaar niet meer werkzaam als curator, maar is zij als advocaat nog steeds actief op het gebied van herstructureringen en doorstarts en bij geschillen waar het de mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurder en/of de Actio Pauliana betreft. Na het behalen van haar bachelor heeft Maartje ook een jaar op de afdeling Insolventie van de rechtbank Midden-Nederland gewerkt. Maartje kijkt met een zeer kritische blik naar de faillissementsprocedure en dan vooral naar de rol van de curator. Omdat Maartje zich jarenlang in de insolventiehoek heeft begeven, plaatst zij met haar kennis van binnenuit vaak terechte opmerkingen bij de wijze waarop faillissementen worden afgewikkeld.

Maatschappelijke betrokken

Hester en Maartje vinden het belangrijk om ook buiten hun beroep als advocaat maatschappelijk hun bijdrage te leveren. 
 
Hester heeft sinds de oprichting van haar eenmanszaak in 2010 diverse maatschappelijke activiteiten verricht:

Vanaf 2012 is Hester actief betrokken in de zogenoemde "Renteswapgate" en heeft zij zich via toezichthouders, media en politiek hard gemaakt voor een collectieve oplossing. In dat jaar en de jaren erna heeft zij samen met een aantal maatschappelijk betrokken financieel specialisten en advocaten relevante kennis (informatie) kosteloos verstrekt aan gedupeerden met een rentederivaat en hun adviseurs onder de noemer "Kenniscentrum Rentederivaten". In juli 2016 is het Uniform Herstelkader Rentederivaten ("UHK") tot stand gekomen en zijn banken verplicht om particulieren en (kleine) ondernemingen/semi-publieke instellingen een (schade)vergoeding te betalen. Vanaf 2014 voert Hester deze strijd samen met Maartje (toen nog werkzaam bij Stellicher Advocaten) en zijn zij samen gaan procederen in deze rentederivatendossiers. Maartje en Hester vinden dat het UHK een te kleine groep gedupeerden compenseert en maken zich nog steeds hard voor (collectieve) compensatie van (semi)publieke instellingen en niet-deskundige gedupeerden die buiten UHK vallen.

Hester en Maartje geloven in het adagium "wie de jeugd heeft, heeft de toekomst". Maartje is werkzaam voor Amnesty International als gastdocent Mensenrechten op het basis- en voortgezet onderwijs. Op deze wijze wil zij kinderen en jongeren helpen om mensenrechtenkwesties te (leren) begrijpen.

Publicaties, lidmaatschappen en social media

Hester en Maartje publiceren regelmatig.

Hester is jarenlang vaste medewerker van het Tijdschrift voor Financieel Recht geweest en is thans auteur voor Kluwer's Tekst & Commentaar Insolventierecht (afdeling 11A Fw (Van het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen), afdeling 11AA Fw (Van het faillissement van een bank/kredietinstelling) en afdeling 11B Fw (Van het faillissement van een verzekeraar).

Maartje publiceert regelmatig. Zo is zij vaste medewerker van Sdu OpMaat Financieel Recht en Rechtspraak Financieel Recht (RF) van Kluwer. Ook schreef Maartje in zowel 2017 (130) als in 2019 (109) een annotatie in JOR op het gebied van rentederivaten. Ook is Maartje sinds mei 2019 lid van de kernredactie van de Financial Law huB van Sdu.

Hester en Maartje staan allebei ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Ze zijn beiden lid van de Vereniging voor Financieel Recht. Hester is verder lid van Mensa

Hester en Maartje zijn zakelijk actief op LinkedIn. Zij publiceren daar regelmatig bijdragen over actuele (juridische) onderwerpen.  Ook twitteren Hester en Maartje actief hun (on)gezouten mening. Doordat anderen het contact met Maartje en Hester als laagdrempelig ervaren, komen er zeer interessante (juridische) discussies tot stand in het publieke domein.