Doe je mee? In 10 minuten een tuchtklacht tegen bestuurders ING

 
Op 3 september jl. heeft het OM een boete opgelegd aan ING van € 775 miljoen. De verantwoordelijke bestuurders en commissarissen blijven gewoon zitten en nemen geen verantwoordelijkheid voor hun grove nalatigheid. Het indienen van een melding kan leiden tot een individuele veroordeling van (oud) ING bestuurders en commissarissen. Zij hebben namelijk de bankierseed afgelegd. 
 
DOWNLOAD EERST VOOR U AAN DE SLAG GAAT MET DE MELDING DE (STANDAARD) INHOUD VAN DE MELDING & INSTRUCTIES
 
Bestudeer eerst de informatie op de website van de Stichting – www.tuchtrechtbanken.nl - zorgvuldig, zodat u goed begrijpt wat de tuchtklacht inhoudt. U kunt er ook voor kiezen om de inhoud van de klacht zelf op te stellen.
 
Ga voor het indienen van de melding naar: 
 
KLIK HIER NAAR HET MELDINGSFORMULIER OP DE WEBSITE VAN STICHTING TUCHTRECHT BANKEN  en klik bij de vragen 1/6, 2/6, 3/6 en 4/6 op “Ja”. 
 
Klik alleen bij vraag 5/6 (schadevergoeding) op: “Nee”. 
 
Klik vervolgens na vraag 6/6 op één van deze redenen: 
 
- heeft niet integer en zorgvuldig gewerkt; 
- heeft geen zorgvuldige afweging van belangen gemaakt; 
- heeft wetten en regels niet nageleefd; 
- heeft zich niet open en toetsbaar opgesteld; 
- heeft het vertrouwen in de banksector niet behouden. 
 
Het maakt niet voor welke van deze geschonden regels u kiest.
 
Vervolgens drukt u op “Maak melding”. U dient daar te kiezen voor “Consument” of “Zakelijke Klant”. 
 
Daarna komt u op de meldpagina's. Daar vult u uw eigen gegevens in. U dient in ieder geval uw naam, geslacht en e-mailadres in te vullen. 
 
Op de volgende pagina dient u de gegevens van de bankmedewerkers in te vullen. De personen die u wilt melden staan al in het meldingsformulier. Omdat de website vereist dat u iets van gegevens invult, dient u bij geslacht: man in te vullen. Bij de overige vragen, achternaam beklaagde, voornaam beklaagde, initialen beklaagde, bank en functie, vult u in ”RvB en RvC”. Bij bank kunt u invullen “ING”. De overige vragen kunt u openlaten.
 
In de melding zelf wordt een datum gevraagd. Gebruik als datum 3 september 2018, de datum dat de schikking tussen ING en het OM is getekend. Kies voor de overschreden norm: "Heeft niet integer en zorgvuldig gewerkt"/"Heeft geen zorgvuldige afweging van belangen gemaakt"/"Heeft wetten en regels niet nageleefd"/"Heeft zich niet open en toetsbaar opgesteld"/"Heeft het vertrouwen in de banksector niet behouden". Het maakt ook hier niet uit welke u kiest. Bij "beschrijving gedrag" kunt u aangeven: “Zie formulier”. 
 
Dit zijn enkele argumenten voor een klacht tegen de bestuurders en commissarissen van ING.
 

De bestuurders hebben niet integer en zorgvuldig gewerkt

 
In het feitenrelaas van het OM wordt geconstateerd dat: 
 
"De focus van ING NL was vooral gericht op de winstgevendheid van de organisatie en het behalen van de commerciële doelstellingen. Het gebrek aan investeringen in de benodigde capaciteit, zowel in personele als in technische zin, heeft mede bijgedragen aan het ontstaan en voortduren van de ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van het FEC CDD beleid." (p.17 Feitenrelaas).
 
Dit betekent dat er sprake is onzorgvuldig handelen en ernstige nalatigheid van de bestuurders in de periode 2010 tot en met 2016, dat zich thans nog steeds voortzet. 
 

De bestuurders hebben het vertrouwen & imago van banken ernstig geschaad

 
Dit wordt aangegeven door Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). In zijn interview op de NOS zeg Buijnk: 
 
"Aandacht in de media voor zaken die fout gaan bij een bank, dat is niet goed voor het vertrouwen in de sector." 
 
Daarnaast roept Buijink op om individuele bankmedewerkers, dus ook bestuurders, die niet integer gehandeld hebben aan te melden: 
 
"Ook daar doen we alles aan en we hebben ook de morele plicht, elke individuele medewerker binnen de bank, elke instelling, om integer te werken. Daar hebben we tegenwoordig ook de bankierseed voor. En als het fout gaat, moet dat ook afgestraft worden."
 
Ook de maatschappelijke commotie, de woede van de Tweede Kamer en de bemoeienis van de minister van Financiën en premier Rutte geven aan dat er een grote deuk in het imago van de bank is opgetreden. Daarmee zijn de zittende en/of (ex-) bestuurders en de commissarissen niet meer in staat het belang van ING en van de Nederlandse bancaire sector te dienen.
 
De ING bestuurders en commissarissen hebben het aanzien van de Nederlandse bancaire sector ernstig geschaad.
 
Twitter a.u.b. als u een tuchtklacht heeft ingediend #INGtoo