Disclaimer

Welkom op de website van advocatenkantoor BAIS Legal. Door het bezoeken en/of gebruiken van deze site verklaart u deze disclaimer te aanvaarden.

De op deze website verstrekte informatie en documenten zijn door BAIS Legal slechts ter algemene informatie opgenomen en dienen in geen geval als (juridisch) advies te worden beschouwd. Kennisneming van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen BAIS Legal en de ontvanger van de informatie.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s en andere materialen die mogelijk door het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht zijn beschermd. Tenzij anders aangegeven berusten alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud) van deze site bij BAIS Legal. Gebruik van dergelijke informatie, gegevens, software, foto’s en andere materialen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BAIS Legal is niet toegestaan.

Ondanks het feit dat BAIS Legal de nodige zorgvuldigheid in acht neemt om deze website actueel en accuraat te houden, aanvaardt BAIS Legal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud van deze site, verwijzingen op deze site of anderszins informatie die direct of indirect in deze site is opgenomen of waarnaar deze site verwijst. Deze website kan van tijd tot tijd hyperlinks naar andere websites bevatten. Niet alle sites waarnaar deze site verwijst zijn door BAIS Legal inhoudelijk gecontroleerd. BAIS Legal heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze ‘gelinkte’ sites.

Alle rechten zijn voorbehouden.