Advies, compliance & training

BAIS Legal is een advocatenkantoor dat juridisch adviseert, procedeert, juridische interim-opdrachten (inhouse) verricht, alsook juridische en/of compliance trainingen verzorgt op het gebied van het financieel recht in de breedste zin des woords. Dit omvat niet alleen vraagstukken op het gebied van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”), maar ook op het terrein van de Wet giraal effectenverkeer, financieringen & zekerheden, regels opgesteld door operators van handelsplatformen en afwikkelsystemen (ook energiebeurzen en CO2 emissiehandel), algemeen goederen- en contractenrecht en het internationaal privaatrecht ter zake van de hiervoor genoemde gebieden. Het merendeel van de cliënten van BAIS Legal bestaat uit nationale en internationale financiële ondernemingen, financiële dienstverleners, beursgenoteerde ondernemingen en operators van handelsplatsforms en afwikkelsystemen (zowel financiële instrumenten als energie en CO2-emissierechten).

In de praktijk

In de praktijk betekent dit dat BAIS Legal (onder meer) adviseert en procedeert over de uitleg en implementatie van financiële toezichtwetgeving (zowel op het terrein van markttoegang, als over de gedrags- en prudentiële regels) alsmede van reglementen van diverse handels- en afwikkelings-platformen (zoals NYSE Euronext, APX-ENDEX, LCH.Clearnet, Euroclear, Chi-X, EMCF, EuroCCP etc.), uiteenlopende vergunningaanvragen behandelt of begeleidt, diverse contracten gerelateerd aan dienstverlening op de financiële markten opstelt of beoordeelt, claims behandelt, adviseert bij ontwikkeling en introductie van financiële producten en, indien van toepassing, de afwikkeling (clearing en settlement) van dergelijk producten, adviseert over de toezichtrechtelijke aspecten van kapitaalmarkttransacties, de AO/IC van financiële ondernemingen beoordeelt en alle voorkomende juridische vragen over het financieel recht beantwoordt. Ook verzorgt BAIS Legal trainingen op maat op de hierboven genoemde rechtsgebieden.

Inhouse oplossingen op maat

Veel interne procedures zijn niet zozeer juridisch, maar vooral operationeel van aard. Procedures verschillen per onderneming en het opstellen van dergelijke procedures is dan ook maatwerk. Goede procedures dienen een vertaling van de operationele processen te zijn en de wetgeving is daarbij 'slechts' het kader waarbinnen men dient te opereren. Het verdient dan ook veelal de voorkeur om het opstellen (danwel controleren) van dergelijke procedures (deels) inhouse bij de onderneming te verrichten. Na ruim vijftien jaar ervaring met ICT en operationele processen, durft BAIS Legal te stellen dat dit doorgaans de meest effectieve en efficiënte oplossing is. BAIS Legal onderscheidt zich hiermee van de standaard advocatenkantoren. Kwaliteit en flexibiliteit zijn het uitgangspunt, maar alles is bespreekbaar.

Litigation

Hoewel BAIS Legal zeker niet schroomt om een zaak ‘kwaadschiks’ op te lossen, heeft jarenlange ervaring aan beide zijden van de tafel geleerd dat juridische procedures doorgaans het meest opleveren voor de portemonnee van de advocaat. De financiële wereld is klein en het risico op reputatieschade meestal groot. Partijen zullen elkaar in de toekomst wellicht weer nodig hebben of elkaar in ieder geval weer tegenkomen. In de praktijk blijkt het daarom veelal de voorkeur te genieten om geschillen zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Bovendien zijn juridische procedures in Nederland langdurig en kostbaar. Partijen realiseren zich vooraf vaak onvoldoende dat dergelijke procedures emotioneel belastend zijn alsook veel tijd en energie van hen vergen. Is een zaak onder de rechter dan blijft men bovendien in het conflict ‘hangen’. In deze statische fase is het doorgaans onmogelijk om weer vooruit te kijken en de relatie tussen partijen raakt veelal (onherstelbaar) beschadigd.

Wordt eenmaal besloten tot een juridische procedure over te gaan, dan is BAIS Legal zeker niet bang om te bijten.

Op alle diensten van BAIS Legal zijn algemene voorwaarden van toepassing.