Tarieven

BAIS Legal hanteert scherpe tarieven en beoogt teleurstellingen of discussies over tarieven zoveel mogelijk te voorkomen door vooraf duidelijke afspraken te maken. Dat is in uw en ons belang. Zo bent u in staat om zelf een juiste “kosten-batenanalyse” te maken. Het moet immers wel lonen om advies of andere juridische bijstand te vragen.

Flexibele tariefstelling

BAIS Legal hanteert een standaard uurtarief van € 290 per uur (exclusief BTW en eventueel ten behoeve van de cliënt betaalde additionele kosten zoals griffierecht, de kosten van de deurwaarder, etc.). Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht (doorgaans 5 tot 7%). In sommige zaken kan een lager uurtarief toegepast worden, afhankelijk van de omvang van de zaak, het type cliënt en het belang van de zaak. Ook is het soms mogelijk om vooraf een vast bedrag (fixed fee) af te spreken. Voor spoedzaken en zaken met een groot geldelijk belang kan een hoger tarief dan het standaard uurtarief gehanteerd worden.

Interim oplossingen

Sommige opdrachten kunnen efficiënter bij de cliënt op locatie worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan juridische of compliance gerelateerde oplossingen, die nauw verweven zijn met de operationele processen binnen de onderneming. Het opstellen van interne procedures is hier een voorbeeld van. Het honorarium voor een halve dag bedraagt € 800 (exclusief BTW) en voor een hele dag € 1400 (exclusief BTW). In het geval van langdurige interim-opdrachten zijn afwijkende fee arrangementen bespreekbaar. 

Gratis kennismaking

Bij het eerste (gratis) kennismakingsgesprek worden afspraken gemaakt over het van toepassing zijnde uurtarief en wordt zo mogelijk een prognose gegeven over de kosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Bij langdurige opdrachten wordt in beginsel periodiek afgerekend, zodat u goed overzicht houdt over de totale kosten. 

Geen doorberekening reiskosten/-tijd

Voor afspraken binnen Amsterdam en de provincie Utrecht worden de reisduur en de reiskosten in beginsel niet doorberekend.