Werkwijze

BAIS Legal heeft als doelstelling uw juridische vraagstuk of probleem zo efficiënt en pragmatisch mogelijk op te lossen. Concreet betekent dit dat wij u geen eindeloze en/of ingewikkelde adviezen geven als dat niet noodzakelijk is. Sommige problemen kunnen immers in slechts een enkel telefoongesprek of met een korte e-mail worden opgelost. Enkele regels of een kort telefoongesprek kunnen daarentegen soms vele uren aan voorbereiding en/of analyse met zich meebrengen. Dit is in veel gevallen vooraf goed in te schatten. Maar ook als wij dat niet kunnen, zullen wij daar helder over zijn.

Nieuw businessmodel

BAIS Legal gelooft echter niet in het traditionele businessmodel binnen de advocatuur. Dit businessmodel, dat louter is gebaseerd op “uurtje factuurtje”, geeft geen waarheidsgetrouw beeld van de dienstverlening en is zeker niet in het belang van de cliënt. Ook de hoge urennorm en interne 'concurrentie' tussen partners leiden doorgaans niet tot de meest efficiënte oplossing voor de cliënt. De cliënt wordt bovendien maar al te vaak 'opgezadeld' met de jongste bediende (veelal een stagiaire met nog geen drie jaar werkervaring). De cliënt wenst niet langer buitenproportionele vergoedingen voor deze vastgeroeste gewoonten te betalen. En terecht.

Brand new era

Traditionele, ontoegankelijke kantoren worden vandaag de dag ingehaald door hoogwaardige netwerken van slagvaardige, juridische specialisten. Samenwerking binnen deze netwerken is niet louter meer ingegeven door verplichte winkelnering, maar vindt plaats op basis van flexibiliteit en kwaliteit. A brand new era has begun. BAIS Legal is u graag van dienst!