Egi

Een elektronisch geldinstelling (egi) is een instelling die gelden ter beschikking krijgt in ruil waarvoor elektronisch geld wordt uitgegeven, waarmee betalingen kunnen worden verricht ook aan andere dan de instelling die het elektronisch geld uitgeeft. Een egi wordt aangemerkt als een kredietinstelling en dient in beginsel over een vergunning van De Nederlandse Bank N.V. (DNB) te beschikken.

Elektronisch geld

Elektronisch geld is een geldswaarde die is opgeslagen op een elektronische drager. Onder de definitie van 'elektronisch geld' vallen ook systemen voor elektronisch geld waarbij sprake is van een centrale rekeningadministratie met op naam en/of nummer gestelde tegoeden en waarbij het elektronisch geld 'op afstand' is opgeslagen.