Beleggingsdiensten en -activiteiten

Een beleggingsonderneming is betrokken bij of handelt zelf in financiële instrumenten. Dat kan voor eigen rekening (verrichten van beleggingsactiviteiten) of voor rekening van derden (verlenen van beleggingsdiensten). Het verlenen van beleggingsdiensten kan bestaan uit bemiddeling in de aan- en verkoop van financiële intrumenten, vermogensbeheer of beleggingsadvies. 

Misselling rentederivaten door banken: Het verkopen van een rentederivaat aan klanten  is ALTIJD een beleggingsdienst in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Vergunningplicht

Een beleggingsonderneming dient in beginsel over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te beschikken voor het verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van beleggingsactiviteiten. Bovendien kunnen bepaalde nevendienten die een beleggingsonderneming naast de 'standaard' beleggingsdiensten of -activiteiten verricht vergunningplichtig zijn, zoals bijvoorbeeld het bewaren van financiële instrumenten, beleggingsresearch en financiële analyses etc. 

Gedragsregels

Beleggingsondernemingen dienen zich aan een goot aantal gedragsregels uit de Wft te houden. Deze gedragsregels hebben onder meer betrekking op de zorgplicht, informatieverstrekking, ken uw cliënt en best execution. De AFM houdt toezicht op de naleving van deze regels.

 

Maart 2012 Bank & Effectenbedrijf: Hester Bais & Bas Soetekouw, Een provisieverbod voor financieel dienstverleners en beleggingsondernemingen?

April 2012 Bank & Effectenbedrijf: Hester Bais & Bas Soetekouw, Provisieverbod (deel 2)