Verzekeraar

Een verzekeraar maakt zijn bedrijf van het voor eigen rekening afsluiten en afwikkelen van verzekeringen. Het is niet mogelijk dat een levensverzekeraar tevens een vergunning voor het uitoefenen van het schadeverzekeringsbedrijf verkrijgt (en vice versa).

Herverzekeraar

Een herverzekeraar maakt zijn bedrijf van het sluiten van herverzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van die herverzekeringen. Een herverzekering is verzekering waarbij risico's worden geaccepteerd die door een verzekeraar of een pensioenfonds worden overgedragen.

Vergunning

Het is een ieder met zetel in Nederland verboden zonder een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) het bedrijf uit te oefenen van levensverzekeraar, schadeverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of herverzekeraar.