Informatie over complex product

De Financiële Bijsluiter is een document dat informatie bevat over een complex product. In de Wft worden diverse financiële producten aangeduid als ‘complex’ product (bijvoorbeeld open-end beleggingsinstellingen). Over deze complexe producten dient wettelijk voorgeschreven gestandaar-diseerde en vereenvoudigde informatie te worden aangeboden om inzicht te verschaffen in de wezenlijke kenmerken van het aangeboden product en de mogelijkheid te bieden informatie over verschillende (soortgelijke) producten te vergelijken.

BAIS Legal kan u adviseren over- en assisteren bij het opstellen van de Financiële Bijsluiter.