Clearing & settlement

Hoewel ‘clearing  & settlement’ tot aan het begin van de financiële crisis voor velen onbekend terrein was, is daar inmiddels wel verandering in gekomen nu is gebleken dat het faillissement van banken helaas niet zuiver theoretisch is. Pas wanneer een financiële onderneming dreigt om te vallen, blijken cliënten zich zorgen te gaan maken om de goederenrechtelijke bescherming van hun financiële instrumenten die zich onder de betreffende financiële onderneming bevinden. Clearing en settlement zijn belangrijke processen om die goederenrechtelijke bescherming uiteindelijk te bewerkstelligen. 

Central Counter Party

Het afwikkelen van transacties in financiële instrumenten die uitgevoerd zijn op een handelsplatform vindt plaats via de clearingsystemen van een zogenaamde ‘Central Counter Party’ (“CCP”). De CCP wordt de tegenpartij van iedere transactie door als het ware tussen ieder koper en verkoper in te gaan staan. Hierdoor wordt het zogenaamde tegenpartijrisico geminimaliseerd. De oorspronkelijke verkopende- en kopende beleggers zijn echter niet allemaal aangesloten bij een CCP. Alleen zogenaamde clearinginstellingen kunnen zich aansluiten bij een CCP om transacties in financiële instrumenten af te wikkelen.

Reduceren van risico's

Een CCP elimineert niet alleen het tegenpartijrisico. De clearinginstellingen wikkelen transacties af voor de beleggingsondernemingen en de beleggingsondernemingen verrichten op hun beurt transacties voor rekening en risico van de eindbelegger. Hierdoor ontstaat vanuit risicoperspectief een aantrekkelijk trechterwerking. De risico’s van de handel in financiële instrumenten worden op deze manier aanzienlijk verkleind.

Finaliteitsrichtlijn - Fout in Faillissementswet - aug 2011 | Finality Directive - Error in Dutch Bankruptcy Act - August 2011

Kennis en ervaring

BAIS Legal is zeer gespecialiseerd op het gebied van handel, clearing en settlement. Hester Bais heeft als bedrijfsjurist (onder meer) de overgang van de CCP functie van AEX Clearing & Depository en NLK Kas naar LCH.Clearnet begeleid. Daarnaast heeft ze geadviseerd over de juridische implementatie van het clearing systeem Clearing 21 (CASH Market), de harmonisatie van het Franse Clearing Rule Book vanuit de Nederlandse markt geleid en overleg gevoerd met de Nederlandse clearinginstellingen over de wijzigingen en consequenties voor de Nederlandse markt. Als bedrijfsjurist is zij werkzaam geweest bij een general clearininstelling voor derivaten. Als advocaat adviseert zij zowel CCPs als clearingsinstellingen.