Zekerheden

Zekerhedenbeheer (collateral management) en bewaring (custody) zijn nevendiensten in de zin van de Wft (bij verlenen van beleggingsdiensten) en het niet-adequaat uitvoeren van het zekerhedenbeheer (en daarmee samenhangende liquiditeitenbeheer) van OTC derivaten en andere off-balance producten (zoals securitisiaties) is een belangrijke oorzaak van het ontstaan van de kredietcrisis in 2007.
 

Kennis en ervaring

BAIS Legal is gespecialiseerd in complexe financierings- en zekerhedenvraagstukken alsmede in insolventierecht van financiële ondernemingen.
 
Hester is meer dan 25 jaar werkzaam in de financiële wereld. Zij heeft als bedrijfsjurist bij een derivaten clearing member en de beurs veel kennis en praktijkervaring opgedaan met betrekking tot financieringsvraagstukken middels beursgang, clearing & settlement van transacties van financiële ondernemingen, het vestigen van zekerheden onder de Wet giraal effectenverkeer, afwikkeling op basis van clearing rules etc. 
 
Hester adviseert financiële ondernemingen over vraagstukken op het geied van vermogensscheiding, clearing- & settlement, custody en collateral management. Zij heeft kennis van IFRS eisen en fungeert regelmatig als liking pin tussen accountants en financiële ondernemingen bij de uitvoering- en vertaling van wet- en regelgeving in de jaarrekening en bij specifieke "assurance opdrachten".